GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bijgewerkt op 23 oktober 2019

Welkom bij Snikpic

 1. Aanvaarding van de gebruiksovereenkomst.

Door een Snikpic-account aan te maken, hetzij via een mobiel apparaat, mobiele applicatie of computer (gezamenlijk de "Service"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) ons Privacy beleid, die elk zijn opgenomen door middel van verwijzing in deze Overeenkomst, en (iii) alle aan u bekendgemaakte voorwaarden als u extra functies, producten of diensten koopt of hebt gekocht die wij aanbieden op de Service (gezamenlijk deze "Overeenkomst"). Als u deze niet accepteert en ermee instemt gebonden te zijn aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst (met uitzondering van het beperkte eenmalige opt-outrecht voor bepaalde gebruikers voorzien in Sectie 16), mag u de Service niet gebruiken.

We kunnen deze Overeenkomst en de Service van tijd tot tijd wijzigen. We kunnen dit om verschillende redenen doen, bijvoorbeeld om wijzigingen in of vereisten van de wet, nieuwe functies of wijzigingen in bedrijfspraktijken weer te geven. De meest recente versie van deze Overeenkomst wordt op de Service geplaatst onder Instellingen en ook op www.snikpic.net, en u moet regelmatig controleren op de meest recente versie. De meest recente versie is de versie die van toepassing is. Als de wijzigingen materiële wijzigingen omvatten die van invloed zijn op uw rechten of verplichtingen, zullen wij u van de wijzigingen op redelijke wijze op de hoogte brengen, waaronder kennisgeving via de Service of via e-mail. Als u de Service blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene Overeenkomst. U stemt ermee in dat deze Overeenkomst alle eerdere overeenkomsten (behalve zoals hierin specifiek vermeld) vervangt en uw gehele relatie met Snikpic regelt, inclusief maar niet beperkt tot evenementen, overeenkomsten en gedrag voorafgaand aan uw aanvaarding van deze Overeenkomst

 1. In aanmerking komen.

U moet minimaal 16 jaar oud zijn om een account op Snikpic te maken en de Service te gebruiken. Door een account aan te maken en de Service te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

 1. Jouw Account.

Om Snikpic te gebruiken, kunt u zich aanmelden met uw Facebook-login. Als u dit doet, geeft u ons toestemming voor toegang tot en gebruik van bepaalde Facebook- en Instagram-accountinformatie, inclusief maar niet beperkt tot uw openbare Facebook- en Instagram-profiel en informatie over Facebook-vrienden en Instagram-volgers. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over de informatie die we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens die u gebruikt om u aan te melden voor Snikpic, en u bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder die gegevens. Als u denkt dat iemand toegang tot uw account heeft gekregen, neem dan onmiddellijk contact op met [email protected]

 1. De Service en Beëindiging wijzigen.

Snikpic streeft er altijd naar om de Service te verbeteren en u extra functionaliteit te bieden die u aantrekkelijk en nuttig vindt. Dit betekent dat we van tijd tot tijd nieuwe productfuncties of verbeteringen kunnen toevoegen en sommige functies kunnen verwijderen, en als deze acties geen wezenlijke invloed hebben op uw rechten of verplichtingen, kunnen we u niet op de hoogte stellen voordat we ze nemen. We kunnen de Service zelfs volledig opschorten, in welk geval we u van tevoren op de hoogte stellen, tenzij verzachtende omstandigheden, zoals veiligheids- of beveiligingsoverwegingen, ons verhinderen dit te doen.

U kunt uw account op elk gewenst moment en om welke reden dan ook beëindigen door ons een e-mail te sturen naar [email protected], maar u moet uw abonnement en in-app aankopen beheren via uw platform voor mobiele apparaten (bijv. ITunes, Google Play ) om extra facturering te voorkomen.

Snikpic kan uw account op elk moment zonder kennisgeving beëindigen als het van mening is dat u deze Overeenkomst hebt geschonden. Bij een dergelijke beëindiging hebt u geen recht op enige terugbetaling voor aankopen. Nadat uw account is beëindigd, wordt deze Overeenkomst beëindigd, behalve dat de volgende bepalingen nog steeds van toepassing zijn op u en Snikpic: Sectie 5, Sectie 6 en Secties 13 tot en met 20.

 1. Facturering.

U kunt een Betaald Abonnement rechtstreeks van Snikpic kopen door maandelijks vooraf abonnementskosten te betalen of een ander terugkerend interval dat voorafgaand aan uw aankoop aan u is bekendgemaakt.

Snikpic kan de prijs voor de betaalde abonnementen, inclusief terugkerende abonnementskosten of codes, van tijd tot tijd wijzigen en zal eventuele prijswijzigingen vooraf aan u doorgeven en, indien van toepassing, hoe deze wijzigingen kunnen worden geaccepteerd. Prijswijzigingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, accepteert u de nieuwe prijs door de Spotify-service te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Als u niet akkoord gaat met een prijswijziging, hebt u het recht om de wijziging te weigeren door u uit te schrijven voor het betaalde abonnement voordat de prijswijziging van kracht wordt.

Als u zich registreert voor een Betaald Abonnement, kunt u van gedachten veranderen om welke reden dan ook en ontvangt u een volledige terugbetaling van alle betaalde bedragen binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat u zich aanmeldt voor de betreffende service (de 'Koeling- uit Periode ”) in overeenstemming met het volgende:

 1. Vernieuwing; annulering

Tenzij uw betaalde abonnement is gekocht voor een vooraf betaalde periode, wordt uw betaling aan Snikpic of de derde partij waarmee u het betaalde abonnement hebt gekocht automatisch verlengd aan het einde van de toepasselijke abonnementsperiode, tenzij u uw betaalde abonnement voor het einde opzegt van de dan geldende abonnementsperiode. De annulering wordt van kracht op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode en u wordt naar de gratis service gedowngraded. Als u uw Betaalde Abonnement hebt gekocht en u uw betaling of Betaalde Abonnement annuleert en / of een van de Overeenkomsten (1) beëindigt nadat de Afkoelingsperiode voorbij is (indien van toepassing), of (2) vóór het einde van de huidige abonnementsperiode , zullen we geen reeds betaalde abonnementsgelden terugbetalen. Bovendien zijn annuleringskosten van toepassing die gelijk zijn aan de som van de resterende betaling in de huidige abonnementsperiode.

Als u een volledige terugbetaling van alle aan Snikpic betaalde bedragen wilt ontvangen voordat de afkoelingsperiode voorbij is, moet u contact opnemen met de klantenservice ([email protected]). Restitutieverzoeken worden geval per geval behandeld. Wanneer we een terugbetaling verwerken, zullen we bedragen terugbetalen met behulp van de methode die u voor de betaling heeft gebruikt.

Als u een Betaald Abonnement met een Code hebt gekocht, wordt uw abonnement automatisch beëindigd aan het einde van de periode die in de Code wordt vermeld, of wanneer er onvoldoende saldo is om de Service te betalen. Als u uw Betaalde Abonnement via een derde hebt gekocht, moet u dit direct annuleren.

 1. Veiligheid; Uw interacties met andere gebruikers.

Hoewel Snikpic ernaar streeft een respectvolle gebruikerservaring aan te moedigen door middel van functies zoals de dubbele opt-in waarmee gebruikers alleen kunnen communiceren als ze allebei interesse in elkaar hebben getoond, is het niet verantwoordelijk voor het gedrag van een gebruiker aan of uit van de Service. U stemt ermee in om voorzichtig te zijn in alle interacties met andere gebruikers, met name als u besluit om buiten de Service te communiceren of persoonlijk samen te komen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers. U begrijpt dat Snikpic geen criminele achtergrondcontroles uitvoert op zijn gebruikers of anderszins onderzoek doet naar de achtergrond van zijn gebruikers. Snikpic geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot het gedrag van gebruikers. Snikpic behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, met behulp van beschikbare openbare registers, een criminele achtergrondcontrole of andere screenings (zoals zoekopdrachten in het register van zedendelinquenten) uit te voeren - en u stemt ermee in dat Snikpic mag uitvoeren.

 1. Rechten verleent door Snikpic.

Snikpic verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Service. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om u de voordelen van de Service te laten gebruiken en te laten genieten zoals bedoeld door Snikpic en toegestaan door deze Overeenkomst. Daarom stemt u ermee in om:

Het bedrijf kan een onderzoek instellen en alle beschikbare juridische stappen ondernemen als reactie op illegaal en / of ongeautoriseerd gebruik van de service, inclusief beëindiging van uw account.

Alle software die wij u aanbieden, mag automatisch upgrades, updates of andere nieuwe functies downloaden en installeren. U kunt deze automatische downloads mogelijk aanpassen via de instellingen van uw apparaat.

 1. Rechten die u verleent aan Snikpic.

Door een account aan te maken, verleent u Snikpic een wereldwijd, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij, recht en licentie voor het hosten, opslaan, analyseren, regelmatig monitoren en live monitoren, gebruiken, kopiëren, weergeven, reproduceren, aanpassen, bewerken, informatie publiceren, wijzigen en distribueren waartoe u ons toegang geeft vanaf alle platforms of websites die u op Snikpic weergeeft, evenals alle informatie die u publiceert, uploadt, weergeeft of anderszins beschikbaar stelt (gezamenlijk, "post") op de Service of verzendt naar andere gebruikers (gezamenlijk "Inhoud"). Dit omvat ook de metagegevens en uitvoer van berekeningen (bijv. Bijschrift, vermelding, hashtags, tags, bereik, vertoningen enz.) Die aan het it zijn gekoppeld. U geeft het eigendomsrecht aan Snikpic van alle inhoud die is gemaakt in samenwerking met merken die op Snikpic zijn of zijn geweest.

De licentie van Snikpic voor uw Inhoud is niet-exclusief, behalve dat de licentie van Snikpic exclusief is met betrekking tot afgeleide werken die zijn gemaakt door gebruik van de Service. Snikpic zou bijvoorbeeld een exclusieve licentie hebben voor screenshots van de Service die uw Inhoud bevatten. Bovendien, zodat Snikpic het gebruik van uw Inhoud buiten de Service kan voorkomen, machtigt u Snikpic om namens u te handelen met betrekking tot inbreuk makend gebruik van uw Inhoud dat door andere gebruikers of derden uit de Service is genomen. Dit omvat uitdrukkelijk de bevoegdheid, maar niet de verplichting om kennisgevingen te verzenden overeenkomstig 17 U.S.C. § 512 (c) (3) (d.w.z. DMCA Takedown-kennisgevingen) namens u als uw Inhoud door derden buiten de Service wordt gebruikt en gebruikt. Onze licentie voor uw Inhoud is onderworpen aan uw rechten onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens voor zover Inhoud inhoud bevat die door die wetgeving is gedefinieerd) en is voor het beperkte doel van het uitvoeren, ontwikkelen, aanbieden en verbeteren de Service en het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe. U stemt ermee in dat alle Inhoud die u plaatst of dat u ons machtigt om op de Service te plaatsen, kan worden bekeken door andere gebruikers en kan worden bekeken door een persoon die de Service bezoekt of eraan deelneemt (zoals personen die gedeelde Content van andere Snikpic-gebruikers kunnen ontvangen).

U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt bij het aanmaken van uw account, inclusief informatie die is ingediend via uw Facebook- en Instagram-account, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is en u hebt het recht om de Inhoud op de Service te plaatsen en de licentie aan Snikpic hierboven te verlenen.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we Inhoud die u als onderdeel van een Service plaatst, kunnen controleren of beoordelen. We kunnen alle Inhoud, geheel of gedeeltelijk, verwijderen die naar ons eigen oordeel deze Overeenkomst schendt of de reputatie van de Service kan schaden.

Wanneer u communiceert met onze klantenservice, stemt u ermee in respectvol en vriendelijk te zijn. Als wij van mening zijn dat uw gedrag ten opzichte van een van onze vertegenwoordigers van de klantenservice of andere werknemers op enig moment bedreigend of aanstootgevend is, behouden wij ons het recht voor om uw account onmiddellijk te beëindigen.

In ruil voor Snikpic waarmee u de Service kunt gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij, onze gelieerde ondernemingen en onze externe partners advertenties op de Service kunnen plaatsen. Door suggesties of feedback naar Snikpic te sturen met betrekking tot onze Service, gaat u ermee akkoord dat Snikpic dergelijke feedback voor welk doel dan ook mag gebruiken en delen zonder u te compenseren.

U stemt ermee in dat Snikpic toegang heeft tot uw accountinformatie en inhoud, deze bewaart en openbaar maakt indien vereist door de wet of te goeder trouw van mening dat dergelijke toegang, behoud of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is, om: (i) te voldoen aan juridische procedures ; (ii) deze Overeenkomst handhaven; (iii) reageren op claims dat enige Inhoud de rechten van derden schendt; (iv) reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van het Bedrijf of een andere persoon beschermen.

 1. Gemeenschapsregels.

Door de Service te gebruiken, stemt u ermee in dat u niet:

Snikpic behoudt zich het recht voor om uw account te onderzoeken en / of te beëindigen zonder restitutie van aankopen als u deze Overeenkomst hebt overtreden, de Service hebt misbruikt of zich op een manier heeft gedragen die Snikpic als ongepast of onwettig beschouwt, inclusief acties of communicatie die aan of uit plaatsvinden de dienst.

 1. Inhoud van andere gebruikers.

Hoewel Snikpic zich het recht voorbehoudt om Inhoud die deze Overeenkomst schendt te bekijken en te verwijderen, valt dergelijke Inhoud uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de Overeenkomst plaatst en Snikpic kan niet garanderen dat alle Inhoud aan deze Overeenkomst zal voldoen. Als u Inhoud op de Service ziet die deze Overeenkomst schendt, meld dit dan binnen de Service of via [email protected]

 1. Aankopen.

In-app aankopen. Van tijd tot tijd kan Snikpic producten en diensten aanbieden voor aankoop ("in app-aankopen") via iTunes, Google Play of andere applicatieplatforms die zijn geautoriseerd door Snikpic (elk een "Software Store"). Als u ervoor kiest om een ​​in-app aankoop te doen, wordt u gevraagd om details in te voeren voor uw account bij uw Software Store ("uw IAP-account"), en uw IAP-account wordt in rekening gebracht voor de in-app aankoop in overeenstemming met de openbaar gemaakte voorwaarden aan u op het moment van aankoop, evenals de algemene voorwaarden voor in-app aankopen die van toepassing zijn op uw IAP-account. Sommige softwarewinkels brengen u omzetbelasting in rekening, afhankelijk van waar u woont. Als u een automatisch periodiek abonnement aanschaft via een in-app aankoop, blijft uw IAP-account gefactureerd voor het abonnement totdat u opzegt. Na uw initiële abonnementsperiode en opnieuw na elke daaropvolgende abonnementsperiode, wordt uw abonnement automatisch voortgezet voor een extra equivalente periode, tegen de prijs die u hebt afgesproken bij het inschrijven. Als u niet wilt dat uw abonnement automatisch wordt verlengd of als u uw abonnement wilt wijzigen of beëindigen, moet u zich aanmelden bij uw IAP-account en de instructies volgen om uw abonnement te annuleren, zelfs als u anders uw account bij ons hebt verwijderd. of als u de Snikpic-toepassing van uw apparaat hebt verwijderd. Als u uw account op Snikpic verwijdert of de Snikpic-applicatie van uw apparaat verwijdert, wordt uw abonnement niet geannuleerd; Snikpic behoudt alle bedragen die in rekening zijn gebracht op uw IAP-account totdat u uw abonnement opzegt via uw IAP-account.

Snikpic Online Aankopen.

Als u ervoor kiest om een aankoop te doen via Snikpic Online, gaat u ermee akkoord Snikpic alle kosten te betalen tegen de prijzen die u worden weergegeven voor de service (s) die u hebt geselecteerd, evenals eventuele verkopen of soortgelijke belastingen die op uw betalingen kunnen worden geheven, en u machtigt Snikpic om de door u gekozen betalingsprovider in rekening te brengen (uw 'Betalingsmethode'). Snikpic kan factureringsfouten of fouten die het maakt corrigeren, zelfs als het al om betaling heeft gevraagd of ontvangen. Als u een terugvordering start of op een andere manier een betaling ongedaan maakt die met uw Betalingsmethode is gedaan, kan Snikpic uw account onmiddellijk naar eigen goeddunken beëindigen.

Als u een abonnement koopt via Snikpic Online, blijft uw abonnement onbeperkt doorlopen totdat u het opzegt. Na uw initiële abonnementsperiode en opnieuw na elke daaropvolgende abonnementsperiode, wordt uw abonnement automatisch voortgezet voor een extra equivalente periode, tegen de prijs die u hebt afgesproken bij het inschrijven, totdat u opzegt. U stemt ermee in dat uw account wordt onderworpen aan deze automatische verlengingsfunctie. Als u niet wilt dat uw account automatisch wordt verlengd of als u uw abonnement wilt wijzigen of beëindigen, logt u in en gaat u naar "Mijn profiel" op Snikpic Online en volgt u de instructies. Als u uw abonnement opzegt, kunt u uw abonnement gebruiken tot het einde van uw dan geldende abonnementstermijn en wordt uw abonnement niet verlengd nadat uw dan geldende abonnementstermijn is verstreken.

U kunt de informatie over uw betaalmethode bewerken door naar Snikpic Online te gaan en naar 'Mijn profiel' te gaan. Als een betaling niet succesvol is afgewikkeld vanwege verval, onvoldoende saldo of anderszins, en u de informatie over uw betaalmethode niet bewerkt of uw abonnement opzegt , blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen en geeft u ons toestemming om de betaalmethode te blijven factureren, aangezien deze kan worden bijgewerkt. Dit kan resulteren in een wijziging van uw factuurdatums. Bovendien machtigt u ons om bijgewerkte of vervangende vervaldatums en kaartnummers voor uw creditcard of betaalpas te verkrijgen, zoals verstrekt door uw creditcard- of betaalpasuitgever. De voorwaarden van uw betaling zijn gebaseerd op uw betalingsmethode en kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen u en de financiële instelling, creditcardmaatschappij of andere aanbieder van de door u gekozen betalingsmethode. Als u buiten Amerika woont, stemt u ermee in dat u aan Snikpic betaalt via MTCH Technology Services Limited.

Virtuele items. Van tijd tot tijd kunt u met "echt geld" een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie kopen om "virtuele items" te gebruiken. U mag alleen virtuele items van ons of onze geautoriseerde partners kopen via de service en niet op een andere manier. Virtuele items vertegenwoordigen een beperkt licentierecht waarop deze overeenkomst van toepassing is. Behalve zoals anderszins verboden door de toepasselijke wetgeving, hebben de door u verkregen virtuele items een licentie voor u en erkent u dat er geen eigendom of eigendom van of aan virtuele items aan u wordt overgedragen of toegewezen. Deze overeenkomst mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op virtuele items. Het saldo van een virtueel item dat in uw account wordt weergegeven, vormt geen real-world saldo of weerspiegelt een opgeslagen waarde, maar vormt in plaats daarvan een meting van de omvang van uw licentie. Virtuele items brengen geen kosten in rekening voor niet-gebruik, maar de licentie die aan u wordt verleend in virtuele items wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, wanneer Snikpic stopt met het leveren van de service of uw account op andere wijze wordt gesloten of beëindigd. Snikpic behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken kosten in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of gebruik van virtuele items en / of kan virtuele items met of zonder kosten distribueren. Snikpic kan op elk moment virtuele items beheren, reguleren, controleren, wijzigen of verwijderen. Snikpic is niet aansprakelijk jegens u of een derde in het geval dat Snikpic dergelijke rechten uitoefent. De overdracht van virtuele items is verboden en u mag virtuele items niet verkopen, inwisselen of anderszins overdragen aan een persoon of entiteit. Virtuele items kunnen alleen worden ingewisseld via de Service. ALLE AANKOPEN EN AFKOPENINGEN VAN VIRTUELE ARTIKELEN DIE VIA DE SERVICE ZIJN GEMAAKT, ZIJN EINDIG EN NIET-TERUGBETALING. Het aanbieden van virtuele items voor gebruik in de service is een service die wordt aangeboden door Snikpic en die onmiddellijk van start gaat na de acceptatie van uw aankoop van dergelijke virtuele items. U ERKENT DAT SNIKPIC NIET NODIG IS OM EEN TERUGBETALING TE GEVEN VOOR EEN REDEN EN DAT U GEEN GELD OF ANDERE SCHADEVERGOEDING ONTVANGT VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE PUNTEN ALS EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, OF DERGELIJKE SLUITING VRIJWILLIG OF INVOLUNTAIR IS.

Terugbetalingen. Over het algemeen zijn alle kosten voor aankopen niet restitueerbaar en zijn er geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte periodes. We kunnen een uitzondering maken als een terugbetaling voor een abonnement wordt aangevraagd binnen veertien dagen na de transactiedatum, of als de wetgeving die in uw rechtsgebied van toepassing is, voorziet in terugbetaling.

Voor abonnees die wonen in Arizona, Californië, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio en Wisconsin, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

U kunt uw abonnement op elk moment voor middernacht van de derde werkdag na de datum waarop u zich hebt geabonneerd, annuleren zonder boete of verplichting. In het geval dat u sterft vóór het einde van uw abonnementsperiode, heeft uw nalatenschap recht op terugbetaling van dat gedeelte van elke betaling die u voor uw abonnement had gedaan en die kan worden toegerekend aan de periode na uw overlijden. In het geval dat u wordt uitgeschakeld (zodat u niet in staat bent om de diensten van Snikpic te gebruiken) voor het einde van uw abonnementsperiode, hebt u recht op een terugbetaling van dat gedeelte van elke betaling die u voor uw abonnement had gedaan en dat kan worden toegewezen aan de periode na uw arbeidsongeschiktheid door de bedrijfskennisgeving te verstrekken op dezelfde manier als waarop u een terugbetaling aanvraagt, zoals hieronder beschreven.

Aankopen van virtuele items zijn DEFINITIEF EN NIET TE HERROEPEN.

Teruggave aanvragen: 
Als u zich hebt geabonneerd met uw Apple ID, worden terugbetalingen afgehandeld door Apple, niet door Snikpic. Om een terugbetaling aan te vragen, ga naar iTunes, klik op uw Apple ID, selecteer "Aankoopgeschiedenis", zoek de transactie en klik op "Probleem melden". U kunt ook een aanvraag indienen op https://getsupport.apple.com.

Als u zich hebt geabonneerd met uw Google Play Store-account of via Snikpic Online: neem contact op met onze klantenservice op [email protected] met uw ordernummer voor de Google Play Store (u kunt het ordernummer vinden in de e-mail met de orderbevestiging of door in te loggen naar Google Wallet) of Snikpic Online (u vindt dit in uw bevestigingsmail). U kunt ook een ondertekende en gedateerde kennisgeving mailen of bezorgen waarin staat dat u, de koper, deze overeenkomst of woorden van vergelijkbare strekking annuleert. Vermeld ook het e-mailadres of telefoonnummer dat aan uw account is gekoppeld, samen met uw bestelnummer.

 1. Relatie met Snikpic.

Snikpic stelt de app en app-services alleen beschikbaar om beïnvloeders en merken in staat te stellen rechtstreeks met elkaar te zoeken en transacties uit te voeren. Snikpic introduceert geen beïnvloeders bij merken, vindt geen aanbiedingen voor beïnvloeders of vindt geen beïnvloeders voor merken. Via de app en app-services kunnen beïnvloeders op de hoogte worden gebracht van merken die op zoek zijn naar de services die ze aanbieden, en merken kunnen op de hoogte worden gebracht van beïnvloeders die de services kunnen bieden waarnaar ze op zoek zijn; Gebruikers zijn echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het evalueren en bepalen van de geschiktheid van een Deal, Merk of Influencer. Als Gebruikers besluiten een Servicecontract af te sluiten, is het Servicecontract direct tussen de Gebruikers en is Snikpic geen partij bij dat Servicecontract.

U erkent, stemt ermee in en begrijpt dat Snikpic geen partij is in de relatie of transacties tussen Merk en Influencer. Zonder beperking zijn Gebruikers als enige verantwoordelijk voor (a) het waarborgen van de juistheid en wettigheid van Gebruikersinhoud, (b) het bepalen van de geschiktheid van andere Gebruikers voor een Servicecontract (zoals interviews, doorlichting, achtergrondcontroles of soortgelijke acties), (c) onderhandelen over, instemmen met en uitvoeren van alle voorwaarden of bepalingen van servicecontracten, (d) het uitvoeren van Influencer Services, of (e) betalen voor servicecontracten of Influencer Services. U erkent verder, stemt ermee in en begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent om te beoordelen of een servicecontract met een andere gebruiker wordt gesloten en om informatie over een andere gebruiker te verifiëren. Snikpic doet geen uitspraken over of garandeert de waarheid of nauwkeurigheid van de vermeldingen van beïnvloeders of merken of andere gebruikersinhoud op de site; verifieert geen feedback of informatie van gebruikers over beïnvloeders of merken; en voert geen onderzoek uit naar dierenartsen of voert andere achtergrondcontroles uit op beïnvloeders of merken. U erkent, stemt ermee in en begrijpt dat Snikpic op geen enkele manier toezicht houdt op, aanstuurt, controleert of evalueert beïnvloeders of hun werk en niet verantwoordelijk is voor een Deal, Dealvoorwaarden of Werkproduct. Snikpic doet geen verklaringen over en garandeert niet, en u stemt ermee in Snikpic niet verantwoordelijk te houden voor, de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van Influencer Services; de kwalificaties, achtergrond of identiteit van gebruikers; het vermogen van beïnvloeders om beïnvloedersservices te leveren; het vermogen van merken om te betalen voor beïnvloedingsdiensten; Gebruikersinhoud, verklaringen of berichten van gebruikers; of het vermogen of de bereidheid van een merk of beïnvloeder om een ​​transactie daadwerkelijk te voltooien.

U erkent ook, stemt ermee in en begrijpt dat beïnvloeders als enige verantwoordelijk zijn voor het bepalen, en het enige recht hebben om te bepalen welke Deals ze accepteren; de tijd, plaats, manier en middelen voor het leveren van beïnvloedersservices; het soort diensten dat zij verlenen; en de prijs die ze in rekening brengen voor hun services of hoe die prijsbepaling wordt bepaald of ingesteld. U erkent verder, stemt ermee in en begrijpt dat: (i) u geen werknemer bent van Snikpic en dat u niet in aanmerking komt voor een van de rechten of voordelen van tewerkstelling (inclusief werkloosheids- en / of werknemersverzekeringsverzekering); (ii) Snikpic heeft geen enkele aansprakelijkheid of verplichtingen onder of gerelateerd aan Servicecontracten en / of Beïnvloeder Services voor handelingen of omissies door u of andere Gebruikers; (iii) Snikpic houdt op geen enkele manier toezicht op, stuurt of beheert geen enkele beïnvloeder of beïnvloedersservice; stelt geen kwaliteitsnormen of een deadline voor de voltooiing van een beïnvloedingsdiensten; en dicteert niet de prestaties, methoden of processen die Influencer gebruikt om services uit te voeren; (iv) Het staat Influencer vrij om te bepalen wanneer en of hij Influencer Services moet uitvoeren, inclusief de gewerkte dagen en perioden van werk, en Snikpic heeft geen invloed op de prijzen, werkuren, werkschema's of werklocatie van de Influencer, noch is Snikpic op een andere manier betrokken bij het bepalen van de aard en het bedrag van enige vergoeding die door een beïnvloeder in rekening kan worden gebracht of aan Influencer kan worden betaald; (v) Influencer zal worden betaald op de tijdstippen en bedragen zoals overeengekomen met een merk in een bepaald servicecontract, en Snikpic biedt op geen enkele manier een regulier salaris of een minimum, regelmatige betaling; (vi) Snikpic biedt beïnvloeders geen training of apparatuur, arbeid, gereedschappen of materialen met betrekking tot een servicecontract; en (vii) Snikpic biedt niet de gebouwen waar beïnvloeders het werk zullen uitvoeren. Influencers zijn vrij om onderaannemers of werknemers te gebruiken om Influencer Services uit te voeren en kunnen werk delegeren aan contracten tegen een vaste prijs of door met hun merken overeen te komen uurcontracten te hebben voor onderaannemer (s) of werknemer (s) van Influencer. Als een beïnvloeder onderaannemers of werknemers gebruikt, stemt deze er verder mee in en erkent deze paragraaf dat deze paragraaf ook van toepassing is op de relatie van Snikpic met eventuele onderaannemers en werknemers van de beïnvloeder en dat de beïnvloeder als enige verantwoordelijk is voor de onderaannemers en werknemers van de beïnvloeder.

Zonder de voorgaande paragraaf te beperken, erkent, stemt u en begrijpt u, als u een Agency of Agency Member bent, uitdrukkelijk dat: (1) de Agency alleen verantwoordelijk is voor het betalen van zijn Agency Members voor namens het Agency uitgevoerde werkzaamheden en dat dergelijke betalingen zal niet via de site worden gemaakt; (2) Snikpic is geen partij bij een overeenkomst tussen het Agentschap en zijn Agentschapleden en heeft geen enkele aansprakelijkheid of verplichtingen onder of in verband met een dergelijke overeenkomst, zelfs als het Agentschap of Agentschaplid in gebreke blijft; (3) noch agentschappen noch agentleden zijn werknemers of agenten van Snikpic; (4) Snikpic houdt op geen enkele manier toezicht op, stuurt of controleert het Agentschap of de Leden van het Agentschap; (5) Snikpic stelt geen contractvoorwaarden van agentschappen of agentuurders onderling of met merken vast (inclusief het bepalen of het contract een uur- of vaste prijs zal zijn), vergoedingen, prijzen, werkuren, werkschema's of werklocatie; (6) Snikpic biedt agentschappen of agentleden geen training of apparatuur, arbeid, gereedschappen of materialen die nodig zijn voor een servicecontract; (7) Snikpic biedt niet de gebouwen waar het Agentschap of de Leden van het Agentschap de werkzaamheden zullen uitvoeren; en (8) Snikpic doet geen uitspraken over de betrouwbaarheid, het vermogen of de kwalificaties van een Agency of Agency Member of het vermogen of de bereidheid van een Agency om betalingen te verrichten aan of te voldoen aan andere verplichtingen aan Agency Members, en Snikpic verwerpt alle aansprakelijkheid in verband daarmee.

Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om een Gebruiker te verbieden of te ontmoedigen (en mag ook niet worden opgevat als een verbod op of ontmoediging) van enige andere zakelijke activiteiten of het aanbieden van diensten via andere kanalen die zij kiezen, mits, indien van toepassing, Gebruikers voldoen aan de Opt Uit bepalingen beschreven in Sectie 7. Gebruikers zijn te allen tijde vrij om dergelijke andere zakelijke activiteiten en diensten uit te voeren en worden aangemoedigd dit te doen.

 1. Via Snikpic deals maken.

U erkent en stemt ermee in dat u gedurende 36 maanden vanaf het moment dat u zich identificeert of door een partij wordt geïdentificeerd via Snikpic (de "Non-Circumvention Period") Snikpic gebruikt als uw exclusieve methode om alle betalingen voor werk rechtstreeks aan te vragen, uit te voeren en te ontvangen of indirect met die partij of voortkomend uit uw relatie met die partij (de 'Snikpische relatie'). Bovendien is elk succesvol contact (of "Match") op de Snikpic onderworpen aan de Non-Circumvention-periode. Voor alle duidelijkheid: als u, of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, niet heeft geïdentificeerd en niet is geïdentificeerd door een andere partij via Snikpic, bijvoorbeeld als u en een andere gebruiker hebben samengewerkt voordat ze elkaar hebben ontmoet op Snikpic, dan is de periode zonder niet-omzeiling niet van toepassing zijn.

Behalve als u de opt-outkosten betaalt, stemt u in met de betaalmethoden die door de site worden aangeboden niet te omzeilen. Ter illustratie en niet ter beperking van het voorgaande, stemt u ermee in om:

U stemt ermee in Snikpic onmiddellijk op de hoogte te stellen als een persoon u suggereert betalingen te doen of te ontvangen buiten Snikpic in strijd met deze sectie. Als u op de hoogte bent van een schending of mogelijke schending van deze niet-ontwijkingsovereenkomst, dient u een vertrouwelijk rapport in bij Snikpic door een e-mail te sturen naar: [email protected]


U kunt alleen opt-out van de bovenstaande verplichtingen als u een opt-out-vergoeding betaalt voor elk merk dat de relatie beïnvloedt (de "opt-out-vergoeding"). De opt-out fee wordt berekend als de hoogste van:

(i) €3,500; of

(ii) 25% van de verwachte totale waarde van de samenwerking gedefinieerd als de som van de waarde van de goederen en de financiële waarde die wordt uitgewisseld voor alle huidige en toekomstige transacties tussen het merk en de beïnvloeder.

Om de opt-out-vergoeding te betalen, moet u instructies vragen door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]

 1. Kennisgeving en procedure voor het claimen van inbreuk op het auteursrecht.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en op de Service is geplaatst op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geeft u onze auteursrechtenagent de volgende informatie:

Kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht moet via e-mail aan [email protected] aan de Copyright Agent van het bedrijf worden verstrekt.

Snikpic zal de accounts van herhaalde overtreders beëindigen.

 1. Disclaimers.

SNIKPIC VERSTREKT DE SERVICE OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE, OF EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE SERVICE (INCLUSIEF ALLE CONTENT) DAARIN), INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN TEVREDEN KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. SNIKPIC VERKLAART NIET OF GARANTEERT DAT (A) DE SERVICE ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, (B) ENIGE DEFECTEN OF FOUTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (C) DAT INHOUD OF INFORMATIE DIE U VERKRIJGT OP OF VIA DE SERVICE IS NAUWKEURIG.

SNIKPIC AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE INHOUD DIE U OF EEN ANDERE GEBRUIKER OF DERDEN POST, VERZENDT OF ONTVANGT VIA DE SERVICE. ELK MATERIAAL DAT GEDLOAD IS OF OP ANDERE WIJZE IS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE IS TOEGANG TOT EIGEN DISCRETIE EN RISICO.

SNIKPIC WIJST AF EN AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG GEDRAG VAN U OF EEN ANDERE GEBRUIKER, AAN OF UIT DE SERVICE.

 1. Services van derden.

De Service kan advertenties en promoties van derden en links naar andere websites of bronnen bevatten. Snikpic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek aan beschikbaarheid) van dergelijke externe websites of bronnen. Als u ervoor kiest om te communiceren met de derde partijen die beschikbaar worden gesteld via onze Service, zullen de voorwaarden van die partij hun relatie met u regelen. Snikpic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of acties van dergelijke derden.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN SNIKPIC IN GEEN GEVAL ZELF AANGESLOTEN, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, GEVOLGSCHADE OF VERZEKERDE SCHADE VAN WINST, OF HET RECHTSTREEKS OF INDIRECT IS VERLOREN, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT: (I) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SERVICE; (II) HET GEDRAG OF INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN BIJ, DOOR OF VOLGEND GEBRUIK VAN DE SERVICE; OF (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN UW INHOUD, ZELFS ALS SNIKPIC OP ELK MOMENT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEADVISEERD. Ondanks het voorgaande, zal SNIKPIC IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE EN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT DE SERVICE OF DEZE OVEREENKOMST OVERSCHRIJDEN HET BETAALDE BEDRAG, IN GEEN ENKEL GEDURENDE DE TWINTIG-VIER (24) PERIODE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM DAT U EERSTE EEN RECHTSPAK, ARBITRAGE OF ANDERE RECHTSPROCEDURE HEEFT INGEDIEND TEGEN SNIKPIC, AL DAN NIET IN RECHTSGEVAL, IN ELK TRIBUNAAL. DE SCHADEBEPERKING DIE IN DE ONMIDDELLIJKE VOORGAANDE ZIN WORDT VASTGESTELD, IS VAN TOEPASSING (i) ONGEACHT DE GROND WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD (OF DEFAULT, CONTRACT, SCHORT, STATUUT OF ANDERSZINS), (ii) ONRECHTSPREKEND OP HET TYPE VAN SCHENDING EN TYPE SCHENDING (iii) MET BETREKKING TOT ALLE GEBEURTENISSEN, DE SERVICE EN DEZE OVEREENKOMST.

DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPALINGEN DIE IN DEZE SECTIE 15 WORDEN VERMELD, ZAL ZELFS VAN TOEPASSING ZIJN UW RECHTSMIDDELEN ONDER DEZE OVEREENKOMST MISLUKT MET BETREKKING TOT HUN ESSENTIËLE DOEL.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE, ZODAT SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 1. Retroactieve en prospectieve arbitrage, Class-Action Waiver en Jury Waiver.

Behalve waar verboden door toepasselijk recht:

 1. Het exclusieve middel voor het oplossen van geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (inclusief elke vermeende schending daarvan), of de Service, ongeacht de datum van opbouw en inclusief eerdere, lopende en toekomstige claims, wordt BINDENDE ARBITRAGE beheerd door de American Arbitration Association volgens de Consumer Arbitration Rules. De enige uitzondering op de exclusiviteit van arbitrage is dat u het recht hebt om een ​​individuele vordering tegen Snikpic in te stellen bij een rechtbank voor kleine vorderingen van de bevoegde jurisdictie in het district waar u woont, of in Dallas County, Texas. Een dergelijke arbitrage zal alleen worden uitgevoerd door schriftelijke indieningen, tenzij u of Snikpic ervoor kiest om zich op het recht op een mondelinge hoorzitting voor de scheidsrechter te beroepen. Maar of u nu kiest voor arbitrage of een rechtbank voor geringe vorderingen, u stemt ermee in dat u onder geen enkele omstandigheid een klasse-actie, klasse-arbitrage of andere representatieve actie of procedure tegen Snikpic zult starten, handhaven of eraan zult deelnemen.
 2. Door deze Overeenkomst te accepteren, gaat u akkoord met de Arbitrageovereenkomst in deze Sectie 16 (behoudens het beperkte eenmalige recht van bestaande gebruikers om zich binnen dertig (30) dagen af te melden, zoals hieronder besproken). Door dit te doen, GEVEN U EN SNIKPIC HET RECHT OM NAAR DE RECHTER TE GAAN om vorderingen tussen u en Snikpic te doen gelden of verdedigen (behalve voor zaken die naar behoren kunnen worden behandeld voor een rechtbank voor kleine vorderingen en die onder de jurisdictie van die rechtbank vallen). U GEEFT OOK UW RECHT OP DEELNAME AAN EEN KLASSEACTIE OF ANDERE KLASSEPROCEDURE, inclusief, zonder beperking, eerdere, lopende of toekomstige klassenacties, inclusief die bestaande op de datum van deze Overeenkomst. Deze lijst is mogelijk niet volledig en er zijn andere lopende acties tegen Snikpic.
 3. Als u een claim indient tegen Snikpic buiten de rechtbank voor kleine claims, worden uw rechten bepaald door een NEUTRALE ARBITRATOR, NIET EEN RECHTER OF JURY, en de arbiter zal alle claims en alle kwesties met betrekking tot de arbitrage van het geschil bepalen. Hetzelfde geldt voor Snikpic. Zowel u als Snikpic hebben recht op een eerlijke hoorzitting voor de scheidsrechter. De arbiter kan in het algemeen de verlichting verlenen die een rechtbank kan bieden, maar u moet er rekening mee houden dat arbitrageprocedures meestal eenvoudiger en gestroomlijnder zijn dan processen en andere gerechtelijke procedures. Beslissingen van de scheidsrechter zijn uitvoerbaar in de rechtbank en kunnen door de rechtbank slechts om zeer beperkte redenen worden vernietigd.
 4. De bepalingen inzake rechtsgebied en locatie in de artikelen 17 en 18 zijn opgenomen en zijn van toepassing op deze arbitrageovereenkomst.

Bij het beslissen of u akkoord gaat met deze arbitrageovereenkomst, zijn hier enkele belangrijke overwegingen:

OF HET AKKOORD GAAT MET DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST IS EEN BELANGRIJKE BESLISSING. HET IS UW BESLISSING OM TE NEMEN, EN U MOET ZORGEN VOOR VERDER ONDERZOEK EN OM ANDEREN TE RAADPLEGEN - MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EEN VERTEGENWOORDIGING - BETREFFENDE DE GEVOLGEN VAN UW BESLUIT, ALLEEN ALS U EEN ANDERE BELANGRIJKE BEDRIJFS- OF LEVENSBESLUITT.

Bestaande gebruikers beperkt eenmalig recht om af te zien van de retroactieve toepassing van de arbitrageovereenkomst.

OPMERKING: DEZE OPT-OUT-SECTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP NIEUWE GEBRUIKERS (bijv. GEBRUIKERS DIE EEN ACCOUNT MAKEN NA 8 mei 2018) OF BESTAANDE GEBRUIKERS DIE EEN AANKOOP MAKEN NA 8 mei 2018 OF ANDERE CLAIMS OF GESCHILLEN DIE NA 8 mei 2018 VOORTVLOEIEN.

ALS U EEN BESTAANDE GEBRUIKER VAN SNIKPIC BENT, EN ALS U NIET AKKOORD GAAT OM AAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST TE VOLDOEN OP EEN RETROACTIEVE BASIS, MOET U UIT DE RETROACTIEVE TOEPASSING VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST BINNEN DE VOLGENDE 30 DAGEN, OP DE VOLGENDE GESPECIFICEERDE MANIER. :

Door binnen de volgende 30 dagen een e-mail te sturen naar [email protected] De opt-out voor e-mail moet het volgende bevatten om effectief te zijn: uw volledige naam, adres, e-mailadres en / of telefoonnummer gekoppeld aan uw Snikpic-account en een verklaring dat u zich afmeldt voor de Retroactieve Toepassing van deze arbitrageovereenkomst.

Als u binnen de komende 30 dagen niet terugtrekt voor de toepassing van deze arbitrageovereenkomst, zijn u en Snikpic gebonden aan de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst, inclusief de terugwerkende kracht. U hebt het recht om de raad van uw keuze (op uw kosten) te raadplegen over deze arbitrageovereenkomst. ALS U OPNEMT VOOR HET RETROACTIEVE EFFECT VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST, ZAL U NOG STEEDS ONDERWORPEN EN GEBONDEN ZIJN AAN ENIGE VOORAFGAANDE ARBITRAGEOVEREENKOMSTEN / BEPALINGEN DIE U VOORAFGAANDE MET SNIKPIC AKKOORD MET DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST OP EEN VOORUITGAANDE BASIS HEEFT GESTELD.

 1. Toepasselijk recht.

Behalve waar onze arbitrageovereenkomst bij wet verboden is, zijn de wetten van Texas, VS, zonder rekening te houden met de regels voor conflicterende wetten, van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, de Service of uw relatie met Snikpic. Niettegenstaande het voorgaande, wordt de arbitrageovereenkomst in sectie 16 hierboven beheerst door de federale arbitragewet.

 1. Locatie.

Met uitzondering van claims die naar behoren kunnen worden voorgelegd aan een rechtbank voor kleine vorderingen van de bevoegde jurisdictie in de provincie waarin u woont of in Dallas County, Texas, alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, de Service of uw relatie met Snikpic dat om welke reden dan ook niet wordt onderworpen aan arbitrage zal uitsluitend worden berecht door de federale of staatsrechtbanken van Dallas County, Texas, VS U en Snikpic stemmen in met de uitoefening van persoonlijke jurisdictie van rechtbanken in de staat Texas en zien af van elke claim dat dergelijke rechtbanken vormen een lastig forum.

 1. Vrijwaring door u.

U stemt ermee in, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, Snikpic, onze gelieerde ondernemingen en hun en onze respectieve functionarissen, directeuren, agenten en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle klachten, eisen, claims, schadevergoedingen, en verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die het gevolg zijn van, voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw toegang tot of gebruik van de Service, uw Inhoud of uw schending van deze Overeenkomst.

 1. Volledige overeenkomst; Andere.

Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid, de Veiligheidstips en alle aan u bekendgemaakte voorwaarden als u extra functies, producten of diensten die wij aanbieden op de Service kopen of hebben gekocht, bevat de volledige overeenkomst tussen u en Snikpic met betrekking tot uw relatie met Snikpic en het gebruik van de Service, met de volgende uitzondering: iedereen die zich heeft teruggetrokken voor de toepassing met terugwerkende kracht van artikel 16, is nog steeds onderworpen aan en gebonden aan eerdere overeenkomsten om met Snikpic te arbitreren, evenals deze overeenkomst om in de toekomst te arbitreren. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht. Het falen van Snikpic om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand in van dat recht of die bepaling. U gaat ermee akkoord dat uw Snikpic-account niet-overdraagbaar is en dat al uw rechten op uw account en de inhoud ervan eindigen bij uw overlijden. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture, fiduciaire of andere speciale relatie of dienstverband gecreëerd als gevolg van deze Overeenkomst en u mag op geen enkele manier namens Snikpic verklaringen afleggen of binden.